Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 


Contact Information
This Is Your Church Video
Audio Programs
Bookstore
Solia - The Herald
Solia Calendar Almanac
Cemetery
Summer Camps
Scholarships
Copyright
Subscribe
SEARCH
Make a Donation Today!
News Feed

| |

Bookmark and Share
ARFORA Annual Congress: June 26-28, 2020 (ONLINE)...Camp Vatra 2020 CANCELLED [Follow the Camp Vatra Facebook page (https://www.facebook.com/CampVatra/) for Special Events & Updates...

Monday, Apr 22, 2024  

2 Aprilie 2020

Preaiubitului și vrednicului cler al Episcopiei noastre ocrotite de Dumnezeu:

Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi!

Complexitatea modului în care este constituită Episcopia noastră se datorează mai multor factori: două modele de autorități naționale; disponibilitatea clerului; diferitele feluri ale structurilor instituțiilor bisericești; numărul de enoriași, dar și de oaspeți prezenți doar „la sărbători”, care sprijină parohiile și Episcopia la un nivel redus, prezentând legături restrânse cu acestea.

Pandemia de tip COVID-19 a uniformizat câțiva dintre acești factori.

Nicio biserică a Episcopiei noastre nu este deschisă slujbelor publice în prezent.

Clerul, indiferent dacă slujește cu normă întreagă sau doar cu jumătate de normă, este obligat să rămână acasă, în afara vieții publice, așa cum au hotărât autoritățile civile.

Ciclul liturgic creștin ortodox în perioada Sfântului și Marelui Post, dar și a Praznicului Învierii Domnului, este complex. Fiind influențată de diverși factori, dar și în general, viața liturgică din cadrul parohiilor noastre a fost trăită într-o manieră adaptată, tributară situației parohiei. Clerul stabilește care dintre aceste slujbe pot fi săvârșite și care nu, în funcție de diverși factori de tip practic.

Astăzi, începând cu realitatea accesibilității restrânse din cadrul structurilor bisericești, trebuie să hotărăsc care dintre aceste slujbe pot fi săvârșite și care nu.

Locații

Dacă biserica și casa parohială se află pe aceeași proprietate, slujbele rânduite pot fi săvârșite de către preot numai împreună cu membrii familiei care locuiesc în permanență în casa parohială. Accesul altor persoane nu poate fi permis. Ușile bisericii trebuie să rămână închise în timpul slujbelor, dar și după ce acestea au fost săvârșite; prevederile recomandate în materie de sănătate trebuie respectate.

Dacă preotul trebuie să se deplaseze la biserică, slujbele nu pot fi săvârșite în biserică, motivul fiind tocmai deplasarea. El poate sluji în cadrul locuinței sale.

Difuzarea slujbelor

Slujbele rânduite spre a fi săvârșite pot fi difuzate în totalitate prin intermediul rețelelor de socializare adecvate de tip media, în conformitate cu experiența și cunoștințele preotului.

În cadrul locuinței: Nu pierdeți din vedere faptul că, dacă nu știți cum să realizați această conexiune, este interzis să invitați pe cineva pentru a vă asista în acest sens.

În cadrul bisericii: Dacă aveți binecuvântarea de a sluji în biserică, în conformitate cu ceea ce s-a afirmat mai sus, se aplică aceleași dispoziții – este interzis să apelați la ajutorul cuiva pentru a stabili o conexiune de acest tip.

Slujbele religioase

Liturghiile darurilor mai înainte sfințite (așa cum s-a hotărât) nu pot fi săvârșite din cauza închiderii bisericilor în conformitate cu indicațiile autorităților civile.

Canonul cel Mare poate fi rostit în orice zi, nu doar în cursul zilei de Joi, 2 aprilie.

Acatistul Maicii Domnului poate fi rostit Vineri, 3 aprilie.

Sâmbăta lui Lazăr

Nu se va săvârși Dumnezeiasca Liturghie în Sâmbăta lui Lazăr.

Vecernia poate fi săvârșită în biserică sau în locuință, doar în conformitate cu ceea ce s-a afirmat mai sus.

Intrarea Domnului în Ierusalim / Duminica Floriilor

Nu se va săvârși Dumnezeiasca Liturghie în această duminică.

Utrenia: Slujbele Deniilor pot fi săvârșite în zilele stabilite.

Sfânta și Marea Luni, Marți și Miercuri

Nu se va săvârși Liturghia Darurilor mai înainte sfințite (neexistând Agneț de la nicio Dumnezeiască Liturghie precedentă). 

Partea Vecerniei care conține lecturi, din cadrul Liturghiei Darurilor mai înainte sfințite, poate fi săvârșită așa cum s-a rânduit mai sus.

Sfânta și Marea Miercuri

Sfântul Maslu:  O slujbă adaptată poate fi săvârșită, fără sfințirea uleiului.  

Rugăciunile începătoare, lecturile scripturistice și, eventual, rugăciunile corespunzătoare, pot fi rostite. Ar putea fi oportună rostirea unei scurte predici, adecvată situației de criză prezentă în lume și fragilității naturii umane decăzute.

Sfânta și Marea Joi

Nu se va săvârși Dumnezeiasca Liturghie. Pregătirea Sfintei Euharistii pentru cei bolnavi va putea fi săvârșită ulterior, într-o perioadă oportună, marcată de bucurie.

Utrenia: „Slujba celor 12 Evanghelii” poate fi săvârșită în conformitate cu ceea ce s-a indicat anterior.

Sfânta și Marea Vineri

Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf poate fi săvârșită așa cum s-a menționat mai sus.

În cadrul locuințelor, eventual amplasarea unei cruci pe o masă ar fi adecvată și mai mult decât suficientă.

Utrenia cu Prohodul Domnului poate fi săvârșită așa cum s-a precizat anterior. Nu se va oficia procesiunea în jurul bisericii.

Sfânta și Marea Sâmbătă

Miezonoptica (dacă se săvârșește de obicei).

Utrenia poate fi săvârșită doar în biserică, fără nicio procesiune în afara acesteia.

Nu se va săvârși Dumnezeiasca Liturghie; nici în biserici și nici în locuințe.

Vecernia Învierii poate fi săvârșită în cadrul bisericii sau al locuinței, așa cum s-a menționat mai sus.

Săptămâna Luminată

Utreniile Învierii pot fi săvârșite în conformitate cu ceea ce s-a indicat anterior.

Indicații ulterioare vă vor fi transmise în funcție de cerințele momentului respectiv.

Frați întru Hristos, sunt preot de 54 de ani, iar episcop de 40 de ani. Precum spune imnul: „Plâng și mă tânguiesc când gândesc la moarte și văd în morminte frumusețea noastră cea zidită după chipul lui Dumnezeu acum zăcând în mormânt…”; în aceeași manieră vom plânge și peste trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, fiind zidiți după chipul Său dumnezeiesc, care acum se află întins în mormânt. De asemenea, suntem martorii a mii de persoane „zăcând acum în mormânt”, și știm că vor mai fi și alte mii. Cu toate acestea, în acea Sfântă și Mare Zi, de o tărie, bucurie și făgăduință nesfârșită, Ziua Învierii Domnului, plânsul nostru va fi transformat în lumină, tărie și fermitate spre așteptarea diminuării acestei boli care ne îndepărtează fizic, dar nu spiritual, unul față de celălalt.

Împreună cu voi toți, plâng pentru faptul că nu ne-am putut „…apropia cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste…de Sfintele Daruri”.

De asemenea, sunt puternic îndurerat pentru necesitatea de a păstra parohiile închise. Nu este mai bine să se prevină o suferință care poate fi preîntâmpinată, având răbdare, decât să deschidem bisericile și să ne întrebăm: „oare, sunt eu, Doamne?”. Există episcopi care nu au ales drumul pe care l-am ales eu. Este posibil ca unii dintre credincioșii noștri să fi mers la slujbe cu alte 10, 25 sau 100 de persoane. Este nevoie doar de „acea o persoană” care să răspândească fără să știe ceea ce poate fi preîntâmpinat sau care altfel ar putea, îngrijorându-se față de aproapele său, să se autoizoleze.

Cine nu știe cum să se roage și ce să zică în rugăciunile sale? Cine știe cine are virusul și cine nu? Rugăciunile noastre trebuie să-i includă pe toți cei cunoscuți și pe cei necunoscuți, pentru a dobândi mila lui Dumnezeu „…la scaunul de judecată cel înfricoșător al lui Hristos”. Dar rolul nostru, în calitate de preoți slujitori, este să ne arătăm credința și răbdarea stăruitoare.

Fraților întru Hristos, sunt conștient de faptul că depindeți de remunerațiile din partea parohiilor voastre. Unii dintre voi și-au exprimat această îngrijorare. Cu siguranță, Domnul cerului și al pământului se va îngriji de noi. Sfântul Pavel le-a amintit credincioșilor acelor timpuri că „lucrătorului i se cuvine plata sa”.

În încheiere, aș dori să vă mărturisesc faptul că am privit fotografia fiecăruia dintre sfințiile voastre de pe site-ul Episcopiei noastre; am urmărit chipul fiecăruia și m-am rugat îngerului său păzitor să vegheze asupra lui, amintind în același timp și numele Preotesei sfinției tale și rugându-o pe Maica noastră să o îmbrățișeze. Îl rog pe Mântuitorul nostru Cel iubitor de oameni să-i ocrotească pe copiii sfințiilor voastre sub aripile Sale, precum o mamă care își protejează puiul.

Dumnezeul Sfinților Părinților noștri, să ne ierte greșelile noastre precum și noi iertăm pe aproapele nostru. Amin, amin, amin.

+NATHANIEL,  Un om păcătos pe drumul pocăinței

 

Share This:< PreviousNext >


 
 Powered by Orthodox Web Solutions

Home | Back | Print | Top