Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 


Contact Information
This Is Your Church Video
Audio Programs
Bookstore
Solia - The Herald
Solia Calendar Almanac
Cemetery
Summer Camps
Scholarships
Copyright
Subscribe
SEARCH
Make a Donation Today!
News Feed

| |

Bookmark and Share
ARFORA Annual Congress: June 26-28, 2020 (ONLINE)...Camp Vatra 2020 CANCELLED [Follow the Camp Vatra Facebook page (https://www.facebook.com/CampVatra/) for Special Events & Updates...

Sunday, Jun 16, 2024  
Declaratia Sfântului Sinod al OCA cu privire la Virusul Corona

13 Martie 2020 - Din luna ianuarie a acestui an, lumea întreagă a devenit martoră la răspândirea rapidă a unui virus numit SARS-CoV-2, precum și la boala pe care acesta o provoacă, numită Boala Coronavirus 2019 sau Boala Virusului Corona, adesea prescurtată sub denumirea de COVID-19. Facem următoarea declarație ca răspuns la numărul din ce în ce mai mare de oameni care au fost depistați cu rezultat pozitiv la testul pentru virusul COVID-19, precum și la anxietatea provocată, pe bună dreptate, de răspândirea acestui virus, printre credincioșii noștri din Statele Unite, Mexic și Canada. În această declarație oferim, de asemenea, și îndrumări pastorale pentru parohiile și instituțiile Bisericii Ortodoxe în America pentru luarea anumitor măsuri de precauție necesare, dar totodată temporare, atenuând în acest mod efectele posibil devastatoare ale acestui virus.

Biserica este trupul tainic al lui Hristos. Nimic nu poate afecta sau schimba această taină sfântă. Mai mult decât atât, nimic din ceea ce se face sub semnul închinării, al smereniei și al fricii de Dumnezeu ca răspuns la acest virus nu trebuie interpretat ca fiind altceva decât un răspuns pastoral prudent și temporar la o situație care poate avea consecințe drastice. Ca trup al lui Hristos, ar trebui să ne confruntăm cu provocările pe care le prezintă acest virus cu certitudinea credinței, în unitatea gândului și asumând exemplul Mai Marelui Doctor și Tămăduitor al sufletelor și al trupurilor, Domnul nostru Iisus Hristos. Toți membrii Bisericii ar trebui să încerce să-i consoleze pe cei mai temători, să-i ajute pe cei îndurerați și să-i încurajeze pe cei care lucrează în domeniul medical. Toți credincioșii ar trebui să acorde o atenție deosebită celor care se găsesc în eventualitatea dobândirii unor complicații mai serioase ale acestui virus: tinerii, vârstnicii și cei care au deja boli respiratorii sau cardiace. Cu siguranță, nimeni nu trebuie stigmatizat sau înlăturat pe motivul contactării virusului.

Cu toate acestea, dacă vreun membru al Bisericii - preot sau mirean - prezintă simptome ale COVID-19, acesta ar trebui să evite participarea la slujbe pentru perioada de timp indicată de către autoritățile medicale, în prezent aceasta fiind de paisprezece zile. Ca întotdeauna, încurajăm preoții să observe cu atenție cine lipsește de la slujbele liturgice și să îi contacteze, constatând totodată dacă sunt bolnavi sau au nevoie de îngrijire pastorală din cauza acestui virus.

Îi asigurăm pe toți membrii Bisericii Ortodoxe în America de faptul că noi, membrii Sfântului Sinod, îi iubim și ne rugăm cu ardoare către Dumnezeu Cel Atotputernic pentru toți cei pe care El i-a încredințat spre îngrijirea noastră pastorală. Fie ca Dumnezeul tuturor mângâierilor, Dumnezeul milostivirii, al dragostei și al bunătății să vindece pe cei suferinzi, să întărească familiile acestora și să-i îndrume pe cei care îi slujesc. De asemenea, încurajăm toți membrii Bisericii să înalțe rugăciuni pentru cei îndurerați, pentru familiile lor, pentru cei care îi slujesc și pentru cei care sunt neliniștiți sau îngrijorați de această situație. Vă îndemnăm ca următoarea rugăciune să fie rostită în serviciile liturgice imediat după Ectenia Cererii Stăruitoare (Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești...):

Domnului să ne rugăm.

Corul: Doamne, miluiește.

Dumnezeule Atotputernic, Domnul cerului și al pământului, al întregii creații văzute și nevăzute, în bunătatea Ta cea nespusă, caută spre poporul adunat în numele Tău. Fii ajutorul și apărătorul nostru în aceste zile de suferință, Cel ce cunoști neputința noastră, și ne auzi plânsul de pocăință și zdrobirea inimii. Doamne, Iubitorule de oameni, izbăvește-ne de amenințarea virusului corona. Trimite îngerul Tău cel păzitor să vegheze asupra noastră și să ne ocrotească pe toți. Degrab însănătoșește pe cei ce suferă din cauza acestui virus. Îndrumă mâinile doctorilor și păzește-i pe cei sănătoși. Îngăduie să Te slujim în pace și să slăvim numele Tău cel mare și preacinstit, al Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.

Corul: Amin.

Ar trebui să nu neglijăm angajamentele administrative față de parohiile noastre și, de asemenea, să creștem ajutorul filantropic, astfel încât cei care se îmbolnăvesc să nu fie împovărați și de datorii sau alte greutăți, cum ar fi pierderea salariilor.

Înălțăm rugăciuni către Dumnezeu Cel Atotputernic pentru cei care au murit din cauza virusului COVID-19 și transmitem sincere condoleanțe familiilor lor, prietenilor și celor dragi.

Izbucnirea virusului COVID-19 impune episcopiilor noastre, comunităților noastre parohiale și credincioșilor acestora să fie prudenți pentru a menține în siguranță parohiile noastre. Măsuri atente, de precauție, și temporare luate încă de acum pot preveni răspândirea extremă a acestui virus.

Bisericile și instituțiile ar trebui să adopte măsuri de bun-simț, conform recomandărilor CDC. Pe lângă aceste măsuri, îndemnăm ca următorii pași să fie făcuți în Biserică până în momentul în care acest virus nu mai reprezintă un pericol iminent:

1. Membrii Bisericii ar trebui să se familiarizeze cu simptomele virusului Corona (febră, tuse, încetinirea respirației, precum și cu alte simptome care pot fi indicate de către autoritățile medicale) și, dacă aceste simptome sunt prezente, să solicite imediat ajutor medical și să se auto-izoleze timp de paisprezece zile. Dacă preoții prezintă astfel de simptome, și ei, de asemenea, ar trebui să solicite ajutor medical și să se auto-izoleze timp de paisprezece zile, informând protopopul, cancelarul sau episcopul imposibilitatea de a sluji. Chiar dacă lipsesc din cadrul slujbelor, preoții și credincioșii afectați ar trebui să-și mențină regularitatea rugăciunii, sporind totodată lectura spirituală, să urmărească slujbele transmise pe internet și să utilizeze multitudinea resurselor liturgice disponibile pe site-ul Bisericii Ortodoxe în America.

2. Toți ar trebui să se spele bine pe mâini și cât mai frecvent, să-și acopere fața atunci când tușesc și strănută și să evite să-și împărtășească obiecte personale cu ceilalți. În mod cu totul special, toate persoanele care slujesc în altar, înainte de a tăia pâinea, de a turna vinul, de a ridica lumânările etc., precum și cei care sunt implicați în servire la evenimente sociale, ar trebui să depună toate eforturile de a se spăla bine pe mâini înainte de a-și îndeplini îndatoririle.

3. Parohii bisericilor ar trebui să se asigure de curățarea atentă a obiectelor atinse în mod frecvent, cum ar fi icoanele, potirele, lingurițele pentru împărtășire, precum și crucea de binecuvântare. Pocrovețele ar trebui spălate, cu respectul cuvenit, cât mai des, sau înlăturate și înlocuite. Pahare de unică folosință ar trebui să fie utilizate pentru apa și vinul care sunt adesea oferite după Sfânta Împărtășanie (așa-numita zapifka), sau poate fi introdusă practica de a utiliza doar anafora.

4. În plus, la fel ca în cazul clădirilor bisericii și ale obiectelor sfinte, conducătorii Bisericii trebuie să depună toate eforturile pentru a menține curățenia meticuloasă în fiecare ramură aparținătoare edificiilor noastre, precum sălile sociale, bucătăriile, băile, etc. Dezinfectantul pentru mâini și șervețelele dezinfectante ar trebui să fie ușor accesibile, precum și săpunul și prosoapele de unică folosință în băi, alături de șervețele dezinfectante.

5. În această perioadă, ca măsură temporară, credincioșii ar trebui să se abțină în mod respectuos de la contactul fizic atunci când primesc binecuvântări sau când salută un episcop sau un preot. De asemenea, credincioșii ar trebui să se abțină temporar de a se saluta reciproc prin intermediul tradiționalului întreit Sărut al Păcii.

6. În acest interval de timp, Bisericile ar trebui să pună în aplicare ceea ce autoritățile numesc distanțarea socială. Ca atare, comunitățile ar trebui să reducă la minimum, în mod provizoriu, întâlnirile de tip social. Parohiile care organizează ora de cafea ar trebui să se asigure de faptul că produsele alimentare sunt distribuite de către persoane care poartă mănuși și că sunt folosite farfurii, pahare și tacâmuri de unică folosință. Dirijorii de cor ar trebui să ia în considerare și aranjarea membrilor corului, repartizându-i la o distanță sigură unul față de celălalt.

7. La fel ca în cazul altor Biserici Ortodoxe locale, ca răspuns la provocările pe care le prezintă acest virus, fiind în permanență conștienți de faptul că trebuie să ne implicăm pentru a-i opri răspândirea, nu permitem totuși modificări în practica de a distribui Sfânta Împărtășanie.

În orașele și în comunitățile în care efectele acestui virus sunt drastice, episcopul titular trebuie consultat pentru a primi binecuvântarea de a adopta măsuri suplimentare restrictive spre a preveni răspândirea bolii în contextul adunărilor liturgice, care ar putea include o modificare temporară a vieții liturgice obișnuite. În zona metropolitană din New York, am fost deja martorii a cel puțin unei Biserici Ortodoxe, precum și a altor congregații religioase, închise din cauza măsurilor de urgență impuse de către autoritățile civile. Dacă parohiile Bisericii Ortodoxe în America sunt îndemnate să facă același lucru, acestea ar trebui: a) să aducă imediat la cunoștință acest fapt episcopului titular și b) să încerce să respecte indicațiile autorităților civile.

Intenția acestor măsuri este aceea de a ne conforma principiilor enumerate de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae de Mesogeia din Biserica Greciei, care a afirmat următoarele: „Toate măsurile care subminează credința și speranța în Dumnezeu, tot ceea ce pune la îndoială eficacitatea Sfintei Împărtășanii și a celorlalte tainelor, trebuie respins. Tot ceea ce respectă comunitatea credincioșilor și a aproapelui nostru este o expresie a dragostei pentru ei și pentru Dumnezeu”. Aflându-ne în plin post pe calea noastră către Înviere, copii fii și fiice în Domnul, ni se oferă, în mod paradoxal, prilejul de a-l cinsti și a-l sluji pe aproapele nostru în timp ce ne luptăm cu acest virus. Fie ca Dumnezeul și Mântuitorul nostru Cel Preamărit, Iisus Hristos, prin harul Duhului Sfânt, să ne îndăguie să purtăm lupta care ne este pusă înainte, dăruindu-ne înțelepciunea și discernământul de a cunoaște ceea ce este plăcut înaintea Lui, dar și puterea de a-l împlini.

Share This:< PreviousNext >


 
 Powered by Orthodox Web Solutions

Home | Back | Print | Top