Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 


Contact Information
This Is Your Church Video
Audio Programs
Bookstore
Solia - The Herald
Solia Calendar Almanac
Cemetery
Summer Camps
Scholarships
Copyright
Subscribe
SEARCH
Make a Donation Today!
News Feed

| |

Bookmark and Share
ARFORA Annual Congress: June 26-28, 2020 (ONLINE)...Camp Vatra 2020 CANCELLED [Follow the Camp Vatra Facebook page (https://www.facebook.com/CampVatra/) for Special Events & Updates...

Monday, Apr 22, 2024  
DISPOZITIE, JUDECATA SI DECRET

În vara anului 2015 au fost demarate anumite proceduri împotriva fostului Episcop Irineu (Duvlea), la acel moment Episcop-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române din America (ROEA) și stareț al Mânăstirii Creștin Ortodoxe „Înălțarea Domnului” (titlu ulterior schimbat în Mănăstirea Românească Creștin Ortodoxă „Înălțarea Domnului” [o schimbare neautorizată]), ca urmare a unor declarații făcute mie în calitate de Arhiepiscop al Episcopiei Ortodoxe Române din America (ROEA), având ca subiect posibile abateri de natură sexuală și disciplinară atribuite Episcopului Irineu. Pe durata acestor proceduri, în așteptarea cercetării acestor acuzații, Episcopul Irineu a fost suspendat, fiind privat de funcțiile sale clericale și administrative, prin scrisoarea din 25 august 2015, trimisă mie de către Mitropolitul Tikhon, Primatul Bisericii Ortodoxe din America, precum și prin scrisoarea primită de la Biroul pentru Verificarea Acuzațiilor de Abuz Sexual (ORSMA) al Bisericii Ortodoxe din America, datată 25 august 2015, adresată fostului episcop Irineu. La 1 septembrie 2015, a fost numită o Comisie de Investigare pentru a cerceta respectivele acuzații. 

În data 25 ianuarie 2017, raportul final a fost trimis de către Comisia de Investigare numită în conformitate cu Metodele, Standardele și Procedurile de Prevenire a Abuzurilor Sexuale (Policies, Standards and Procedures on Sexual Misconduct / „PSP's”) a Bisericii Ortodoxe din America. Acest raport prezenta concluziile și recomandările privitoare la nouă (9) acuzații de comportament necorespunzător al episcopului Irineu (Duvlea), la acea vreme Episcop-vicar al Episcopiei Române din America și stareț al Mănăstirii Creștin Ortodoxe „Înălțarea Domnului” din Clinton, Michigan (incluzând acuzațiile de comportament sexual necorespunzător, precum și unele acuzații privind încălcarea normelor canonice referitoare la respectul datorat ierarhului superior). La data prezentării raportului final ORMSA, 25 ianuarie 2017, fostul Episcop Irineu era în continuare în concediu impus (disponibilizat) și suspendat din toate funcțiile sale clericale și administrative. 

Raportul din 25 ianuarie 2017 a stabilit faptul că cinci (5) dintre acuzațiile cercetate referitoare la comportamentul sexual necorespunzător, precum și o (1) acuzație referitoare la încălcarea datoriilor canonice privind respectul datorat ierarhului superior sunt dovedite. Urmare a concluziilor și a recomandărilor din Raport, in conformitate cu dispozițiile regulamentului Metodele, Standardele si Procedurile de Prevenire a Abuzurilor Sexuale ale Bisericii Ortodoxe din America, suspendarea fostului Episcop Irineu a fost extinsă de către Sinodul Bisericii Ortodoxe din America la toate îndatoririle care reveneau funcției sale, fie religioase, clericale, administrative sau de orice altă natură, pe care anterior le-a exercitat în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din America. Pe lângă suspendarea sa din toate funcțiile și responsabilitățile deținute în cadrul Bisericii noastre, fostul episcop Irineu a fost deferit Curtii Sinodale a Bisericii Ortodoxe din America, care s-a întrunit în ședință de judecată la Biserica „Sf. Dumitru” din Jackson, Michigan, în ziua de miercuri, 21 iunie 2017.  

La ora 10 dimineața, în ziua de 21 iunie 2017, Curtea Sinodala, alcătuită din doisprezece (12) episcopi ai Bisericii Ortodoxe din America, s-a întrunit la Biserica Sf. Dumitru din Jackson, Michigan unde au examinat un număr mare de documente și, de asemenea, au ascultat depozițiile numeroșilor martori propuși de fostul Episcop Irineu. După încheierea audierilor, membrii-episcopi ai Curtii au ajuns la decizia finală ca fostul Episcop Irineu să fie depus din treapta de episcop al Bisericii și redus la statutul de simplu monah, fără a mai avea autoritate administrativă, clericală, religioasă, liturgică sau de orice altă natură în cadrul Bisericii Ortodoxe din America sau în Episcopia Ortodoxă Română din America (ROEA), inclusiv la Mănăstirea Ortodoxă „Înălțarea Domnului” din Clinton, Michigan. 

Printr-o scrisoare a Arhiepiscopului Michael (Dahulich), Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din America, datată 29 iunie 2017, monahul Irineu era informat că el rămâne în continuare sub ascultarea canonică și ierarhică a Înaltpreasfințiului Parinte Nathaniel, Arhiepiscop de Detroit și al Episcopiei Ortodoxe Române din America, ca simplu monah, fără să aibă vreo poziție în Biserică, și că trebuie să se supună întru toate autorității Arhiepiscopului Nathaniel, ierarhul său. Această scrisoare a Arhiepiscopului Michael, printre altele, amintea monahului Irineu de anumite chestiuni, și anume: 

„[...] Vei continua și pe viitor să locuiești la Mânăstirea „Înălțarea Domnului” din Clinton, Michigan, care este și a fost dintotdeauna o instituție afiliată Episcopiei Ortodoxe Române din America, sub jurisdicția canonică a Arhiepiscopului Nathaniel. De fiecare dată când vrei să ieși din mănăstire trebuie să îl informezi pe Înaltpreasfinția Sa despre data și locul unde dorești să te deplasezi, cerându-i binecuvântare chiar și atunci când îți vizitezi membrii familiei. 

Ca simplu călugăr, nu ai autoritate spirituală, canonică, seculară sau materială de niciun fel. Fără a circumscrie sfera de aplicare a acestei interdicții ample și nelimitate, nu ai dreptul sa vizitezi parohiile din Episcopie sau din Biserica Ortodoxa din America; nici a te amesteca in vreun mod în treburile materiale sau spirituale ale acestor parohii. Mai exact, îți este interzis să te amesteci în orice fel, direct sau indirect, in problemele interne sau externe ale Episcopiei sau ale parohiilor subordonate ei; ale oricărei alte jurisdicții ortodoxe sau parohii; ale Mânăstirii „Înălțarea Domnului”, ori în viața oricărui membru din parohiile Episcopiei sau ale oricărei alte jurisdicții ortodoxe, direct sau indirect. Aceste interdicții se extind și asupra oricărui aspect administrativ, fiscal sau spiritual al Mânăstirii „Înălțarea Domnului”. Ți se reamintește faptul că bunurile imobile și mobile ale Mânăstirii „Înălțarea Domnului”, după cum este stabilit în Statutele Bisericii Ortodoxe din America, aparțin lui Dumnezeu, nu oamenilor. 

Nu ai permisiunea să scoți din incinta mânăstirii bunurile ce aparțin ei, această interdicție se referă inclusiv la toate registrele mănăstirii, precum și la orice alte bunuri ce aparțin mănăstirii, ca de exemplu: vasele sfinte, automobilele, echipamentele de orice fel, conturile bancare și toată arhiva de orice fel cu caracter spiritual sau material. Nu ai permisiunea să distrugi niciun fel de bun și nici să faci în așa fel încât să fie inaccesibile autorităților. Ca unul care este depus din treaptă, nu ai dreptul să dai sfaturi spirituale nimănui și nu trebuie să ai legături cu preoții parohi fără permisiunea ierarhului tău. Comportamentul tău de aici înainte trebuie să demonstreze loialitate și ascultare, așa după cum se cere unui monah în Biserica noastră ierarhică. 

Ca simplu călugăr nu ai dreptul să săvâșești nici o slujbă”. 

Dovezi incontestabile mi-au fost aduse la cunoștință cum că, de la suspendarea inițială din toate funcțiile oficiale, administrative, precum și suspendarea din autoritate preoțească și episcopală, cât și din funcțiile atribuite de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din America, la data de 31 august 2015, iar apoi de la depunerea sa din treaptă și reducerea la rangul de simplu monah, fără funcții administrative, preoțești, episcopale sau orice altă autoritate religioasă sau clericală, monahul Irineu a adoptat un comportament incontestabil de totală neascultare, încălcând toate suspendările, restricțiile și limitele impuse asupra sa menționate mai sus. 

Anumite dovezi incontestabile demonstrează fără nici un echivoc faptul că monahul Irineu, deși nu are în Biserica noastră nimic mai mult decât statutul unui laic, fără vreo autoritate preoțească sau episcopală, continuă să-și bată joc de Sfintele Taine ale Bisericii, desfasurand activitati liturgice in calitate de cleric si pretinzând că este in continuare episcop, fără a avea însă permisiunea din partea unei autorități canonice pentru a face acest lucru. 

Alte dovezi incontestabile arată că, în ultimele zile, monahul Irineu a luat unele măsuri administrative pentru a fonda o anumită corporație cu denumirea de „Mânăstirea Ortodoxă Românească Sfânta Treime”. Anumite documente care au fost înregistrate la Michigan Department of Licensing and Regulatory Services (Corporation, Securities and Commercial Licensing Bureau) în jurul datei de 10 iulie 2017, indică faptul că „agentul care a înregistrat” aceste documente este Preasfințitul Episcop Ioan Irineu Duvlea, cu adresa de înregistrare 15143 Sheridan Road, Clinton, MI 49236. 

Luând în considerație faptele incontestabile mai sus prezentate, în virtutea autorității mele episcopale, ca Arhiepiscop de Detroit și al Episcopiei Ortodoxe Române din America, și în exercițiul autorității mele ierarhice și canonice, în conformitate cu Sfintele Canoane ale Bisericii Ortodoxe Universale, a Statutului Bisericii Ortodoxe din America, precum și a Statutului și a Regulamentelor Episcopiei Ortodoxe din America, declar următoarele: 

  1. Pretinsele slujiri ale Sfintelor Taine ale Bisericii noastre precum și ale altor slujbe, săvârșite de către monahul Irineu (Duvlea) începând de la data la care a fost suspendat din funcțiile clericale si arhierești de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din America, la data de 31 august 2015, și mai ales după depunerea sa din treapta de episcop și reducerea la statutul de simplu monah de către Sfântul Sinod la 22 iunie 2017, din punct de vedere canonic și liturgic, sunt invalide, nule si neavenite, fără autoritate canonică de orice fel și, totodată, sunt în întregime lipsite în totalitate de harul sacramental sfințitor și mântuitor; 
  1. Faptele incontestabile săvârșite de către monahul Irineu (Duvlea), în legătură cu declararea sa ca „Preasfințitul Episcop Ioan Irineu Duvlea”, referitoare la înființarea la 10 Iulie 2017 a corporației civile, așa numita  „Mânăstirea Ortodoxă Românească Sfânta Treime”, înregistrată cu sediul la adresa 15143 Sheridan Road, Clinton, MI 49236, au fost făcute fără știrea sau consimțământul vreunei autorități canonice sau ierarhice, în totală lipsă de autoritate canonică sau ierarhică din partea Episcopiei Ortodoxe Române din America și în contradicție cu prevederile Sfintelor Canoane ale Bisericii Ortodoxe Universale, ale Statutului Bisericii Ortodoxe din America, precum și ale Statutului și Regulamentelor Episcopiei Ortodoxe Române din America. 

Așadar, dispun ca acest document – Dispoziție, Judecată și Decret - să fie făcut public și distribuit prin toate mijloacele de comunicare de către Cancelarul Episcopiei Ortodoxe Române din America tuturor credincioșilor Episcopiei noastre și tuturor monahilor Mânăstirii Creștine Ortodoxe „Înălțarea Domnului” care rămân neclintiți în loialitate si dragoste pentru Episcopia noastră Ortodoxă Română din America. În calitate de conducător ierarhic, legal și canonic al Mânăstirii Creștine Ortodoxe „Înălțarea Domnului”, mă rog fierbinte pentru sufletele tuturor credincioșilor și monahilor loiali din mânăstire care rămân neclintiți în propovăduirea Evangheliei Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din America. 

Acest document, Dispozitie, Judecată și Decret, este înregistrat la Cancelaria Episcopiei Ortodoxe Române (ROEA) din Grass Lake, Michigan, la data de 26 iulie, 2017. 

+NATHANIEL, Arhiepiscop de Detroit
și al Episcopiei Ortodoxe Române din America și Canada
Biserica Ortodoxă în America 

Versiunea oficială a acestui document este cea în limba engleză.

Share This:< PreviousNext >


 
 Powered by Orthodox Web Solutions

Home | Back | Print | Top